Statut ZFŚS

PROCEDURA UBIEGANIA  SIĘ  O  POŻYCZKĘ  NA  CELE  MIESZKANIOWE Z  ZAKŁADOWEGO  FUNDUSZU  ŚWIADCZEŃ  SOCJALNYCH

 1. Przeczytaj Regulamin
  • Zasady udzielania pożyczek z ZFŚS na cele mieszkaniowe i wszelkie informacje z tym związane zawarte są w Regulaminie  Zakładowego Funduszu  Świadczeń  Socjalnych wydzielonego na cele mieszkaniowe w DBFO – Ursynów oraz w innych placówkach oświatowo-wychowawczych Dzielnicy Ursynów z dnia 1 września 2010 r. dostępnym w każdej placówce i na stronie internetowej DBFO – Ursynów m. st. Warszawy.
 2. Wypełnij wniosek
  • W celu ubiegania się o pożyczkę należy wypełnić WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI.  Druk wniosku dostępny jest w sekcji ZFŚS Druki.
  • PROSIMY O CZYTELNE I DOKŁADNE WYPEŁNIENIE WNIOSKU:
  • Wnioski nieprawidłowo wypełnione/z niekompletną dokumentacją będą zwracane wnioskodawcy do uzupełnienia.
 3. Złóż wniosek
  • Jednym z warunków przyjęcia wniosku o pożyczkę jest spłacona poprzednia pożyczka mieszkaniowa oraz czytelnie i poprawnie wypełniony wniosek, który składa się u pracownika na Samodzielnym stanowisku d/s Kadr w DBFO – Ursynów m. st. Warszawy, pokój nr 505, w godzinach 9ºº – 15 ºº. Dokumenty składamy do końca miesiąca poprzedzającego termin komisji.
 4. Rozpatrzenie wniosku
  • Komisja Socjalna raz w miesiącu (z wyjątkiem miesięcy: lipca, sierpnia i grudnia) spotyka się w celu rozpatrywania wniosków o pożyczkę i innych spraw dotyczących pożyczek.
 5. Informacja o udzielonych pożyczkach
  • Po posiedzeniu Komisji Socjalnej przygotowywany jest harmonogram terminów wydawania umów do podpisu, a następnie jest zamieszczany na stronie internetowej DBFO – Ursynów m. st. Warszawy i dostępny jest wyłącznie przez zalogowanie się osób uprawnionych z placówek z których złożone zostały wnioski w danym miesiącu.
 6. Wydanie umowy
  • Po umowy pożyczkobiorcy zgłaszają się osobiście  do pracownika na Samodzielnym Stanowisku ds. Kadr w godzinach 9ºº – 15 ºº w terminach naznaczonych w harmonogramie. Umowy wydawane są w 5 egzemplarzach, które muszą być podpisane przez pożyczkobiorcę, poręczycieli i Dyrektora danej placówki wraz z imienną pieczątką Dyrektora i ogólną pieczątką placówki.
 7. Zwrot umowy do DBFO – Ursynów
  • Podpisane i opieczętowane wszystkie 5 egzemplarzy umowy o pożyczkę powinny być w jak najkrótszym terminie zwrócone do DBFO – Ursynów m. st. Warszawy w celu przekazania do realizacji, tj. do wypłaty pożyczki.
  • Przyjmowanie podpisanych umów odbywa się u pracownika na Samodzielnym stanowisku ds. Kadr w godzinach 9ºº – 15 ºº.
 8. Wypłata przyznanej pożyczki
  • Wypłata pożyczki przyznanej na posiedzeniu Komisji Socjalnej będzie realizowana w terminie do 10 dni od momentu zwrotu podpisanej umowy.

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy