Najważniejsze dokumenty

Dofinansowanie na remont:

 • Wniosek + umowa (5 oryginałów)
 • Żyrant
 • Wymagani są 3 żyranci zatrudnieni na umowę o pracę na czas nieokreślony w placówce, w której pracuje lub pracował pożyczkobiorca.

Dofinansowanie na wykup mieszkania:

 • z rynku pierwotnego
  • Umowa z deweloperem
  • Umowa kredytowa z bankiem
 • z rynku wtórnego
  • Umowa przedwstępna

Dofinansowanie dla emeryta:

 • Wniosek o zapomogę dla emeryta
 • Decyzja o waloryzacji emerytury osoby ubiegającej się o zapomogę (do wglądu)
 • Decyzja o waloryzacji emerytury współmałżonka osoby ubiegającej się o zapomogę. (do wglądu)

Dofinansowanie do wczasów pod gruszą:

 • Wniosek o dofinansowanie wypoczynku urlopowego

Dofinansowanie o zapomogę zdrowotną:

 • Tym rodzajem zapomogi zajmuje się Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, pokój 534, V piętro, al. KEN 61.

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy