Dziś jest niedziela,
18-04-2021

Zamówienia


2019-10-31 | Ogłoszenie o wyniku postępowania

W związku z odstąpieniem od podpisania umowy przez firmę Centrum Informatyczne PolSoft s.c. Arkadiusz Serodziński, Elżbieta Karkut-Czarnobil, 03-893 Warszawa ul. Bukowiecka 92, umowa zostaje zawarta z firmą Infus Katarzyna Fuśnik ul. Nad Jarem 4 /20, 10-268 Olsztyn, która jest druga w kolejności w branych pod uwagę kryteriach oceny oferty i uzyskała łącznie 71,57 pkt.

2019-10-23 | Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że zakończyło się postępowanie prowadzone w związku z zapytaniem ofertowym: 5/DBFO/Z.O./2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. W jego wyniku wybrano ofertę firmy:

Centrum Informatyczne PolSoft s.c. Arkadiusz Serodziński, Elżbieta Karkut-Czarnobil

03-893 Warszawa ul. Bukowiecka 92

Wynik postępowania


2019-10-07 | Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, innego sprzętu oraz oprogramowania”.

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy (DBFO Ursynów - Zamawiający) z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. KEN 61; (kod pocztowy: 02-777 Warszawa) zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, innego sprzętu oraz oprogramowania.

 

Oferty należy dostarczyć do dnia 18.10.2019 do godz. 15:30:

 

Załączniki :


Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy