Dziś jest niedziela,
18-04-2021

Zamówienia


2019-05-14 | Ogłoszenie o wyniku postępowania

W dniu 08/05/2019 r.  firma Entereo Mateusz Pawlikowski ul. Ryżowa 87, 05-816 Opacz-Kolonia odwołania do zakończonego zapytania ofertowego nr 4/DBFO/Z.O./2019, dotyczącego nie uwzględnienie jej w postępowaniu. Po przeanalizowaniu dostarczonej dokumentacji stwierdza się iż:

  1. Komplet dokumentów do powyższego zapytania ofertowego został złożony przez Oferenta drogą mailową w dniu 29/04/2019 roku, lecz powodu awarii serwera pocztowego Zamawiający ich nie otrzymał.
  2. Odwołanie przez firmę Entereo Mateusz Pawlikowski ul. Ryżowa 87, 05-816 Opacz-Kolonia, jest zasadne.
  3. Uwzględniając ofertę firmy Entereo Mateusz Pawlikowski ul. Ryżowa 87, 05-816 Opacz-Kolonia w postępowaniu biorą udział oferty firm:
  1. Firma handlowa „TONEX” oferta na kwotę 43262,79 PLN

Sławomir Gołąbek

Ul. Kościelna 7

47-200 Kędzierzyn – Koźle

  1. Automatyka Biurowa  – oferta na kwotę 9895,35 PLN

Al. Prymasa Tysiąclecia 103

01-424 Warszawa

  1. Entereo Mateusz Pawlikowski – oferta na kwotę 13462,35 PLN

ul. Ryżowa 87

05-816 Opacz-Kolonia

W związku z odmową  podpisania umowy na zakup i sukcesywną dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących przez firmę Automatyka Biurowa Sp. z o.o. al. Prymasa Tysiąclecia 103, 01-424 Warszawa, umowa zostaje zawarta z firmą Entereo Mateusz Pawlikowski ul. Ryżowa 87, 05-816 Opacz-Kolonia, która jest druga w kolejności w branych pod uwagę kryteriach oceny oferty i uzyskała łącznie 78,8 pkt.

Wynik postępowania


2019-05-07 | Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że zakończyło się postępowanie prowadzone w związku z zapytaniem ofertowym: 4/DBFO/Z.O./2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. W jego wyniku wybrano ofertę firmy:

Automatyka Biurowa Sp. z o.o. Al. Prymasa Tysiąclecia 103, 01-424 Warszawa

Wynik postępowania


2019-04-01 | Zapytanie ofertowe

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy (DBFO Ursynów - Zamawiający) z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. KEN 61; (kod pocztowy: 02-777 Warszawa) zaprasza do złożenia oferty na:  „ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH”

 

Oferty należy dostarczyć do dnia 30.04.2019 do godz. 15:00:

 

Załączniki :

Załącznik 1 – Szczegółowy opis zamówienia

Załącznik 2 – Protokół wykonania konserwacji

Załącznik 3 – Wzór umowy

Załącznik 4 – Oświadczenie wykonawcy

Załącznik 5 – formularz oferty

Załącznik 6 – Wykaz dostaw

Załącznik 7 – Formularz zamówienia

Załącznik 8 – Zapytanie ofertowe


Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy