Dziś jest niedziela,
18-04-2021

Zamówienia


2019-04-11 | Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że zakończyło się postępowanie prowadzone w związku z zapytaniem ofertowym: 4/DBFO/Z.O./2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. W jego wyniku wybrano ofertę firmy:

Nie wpłyneła żadna oferta

Wynik postępowania


2019-04-01 | Zapytanie ofertowe

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy (DBFO Ursynów - Zamawiający) z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. KEN 61; (kod pocztowy: 02-777 Warszawa) zaprasza do złożenia oferty na:  „ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH”

 

Oferty należy dostarczyć do dnia 12.04.2019 do godz. 15:00:

 

Załączniki :

Załącznik 1 – Szczegółowy opis zamówienia

Załącznik 2 – Protokół wykonania konserwacji

Załącznik 3 – Wzór umowy

Załącznik 4 – Oświadczenie wykonawcy

Załącznik 5 – formularz oferty

Załącznik 6 – Wykaz dostaw

Załącznik 7 – Formularz zamówienia

Załącznik 8 – Zapytanie ofertowe


Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy