Dziś jest niedziela,
18-04-2021

Zamówienia


2013-08-08 | Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że zakończyło się postępowanie prowadzone w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 31 lipca br. (Dostawa sprzętu komputerowego dla DBFO Ursynów m.st. Warszawy). W jego wyniku wybrano ofertę firmy:

Komputronik S.A.
ul. Wołczyńska 37
60-003 Poznań


2013-08-06 | Wyjaśnienia do zapytania ofertowego z 31 lipca 2013 r.

W związku z faktem, że standardowa długość gwarancji producenta na iPad-a 4 (pozycja nr 1 w zapytaniu ofertowym) wynosi 12 miesięcy, to w przypadku tego produktu dopuszczać będziemy gwarancję 12-miesięczną (a nie tak, jak pierwotnie napisaliśmy, 24-miesięczną). Za powstałe zamieszanie bardzo przepraszamy.

Jednocześnie informujemy, że dopuszczamy możliwość przesłania ofert i wymaganych dokumentów drogą elektroniczną (zeskanowane, z podpisami). Oczywiście od firmy, która zostanie wyłoniona w wyniku postępowania, będziemy później wymagać przedstawienia oryginału oferty i dokumentów.


2013-07-31 | Zapytanie ofertowe

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy (DBFO Ursynów - Zamawiający) z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. KEN 61 (kod pocztowy: 02-777 Warszawa) zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę sprzętu komputerowego dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy.

Oferty należy dostarczyć do dnia 07.08.2013 do godz. 15:30:

  • pocztą - na adres DBFO Ursynów, ul. Al. KEN 61, 02-777 Warszawa
  • lub osobiście na adres DBFO Ursynów, ul. Al. KEN 61, 02-777 Warszawa pok.502

Osoby do kontaktu:

Anna Polarczyk - tel. 22 545 74 71, 519 516 293
Artur Włoskowicz - tel. 22 545 74 70, 519 516 292


Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy