Dziś jest niedziela,
18-04-2021

Zamówienia


2019-03-11 | Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że zakończyło się postępowanie prowadzone w związku z zapytaniem ofertowym: 2/DBFO/Z.O./2019 z dnia 26 lutego 2019 r. W jego wyniku wybrano ofertę firmy:

P.H. Ewapol Józef Kwiatkowski, ul. Sonaty 2, 02-744 Warszawa

Wynik postępowania


2019-03-01 | Odpowiedzi

Wyjaśnienia do prowadzonego postępowania

Wyjaśnienie


2019-02-26 | Zapytanie ofertowe 2/DBFO/Z.O./2019

Zapytanie ofertowe 2/DBFO/Z.O./2019

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów zaprasza do złożenia oferty na:

„ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCIOWYCH, PRODUKTÓW ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI ORAZ PAPIERU TOALETOWEGO I RĘCZNIKÓW DO RĄK”

 

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy P.z.p.

Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525 22 48 481 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m. st. Warszaw,  02-777 Warszawa, Al. KEN 61.

 

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa środków czystościowych, produktów związanych z utrzymaniem czystości oraz papieru toaletowego i ręczników do rąk  dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów i jednostek budżetowych,  na rzecz których prowadzone jest postępowanie.

Szczegółowy opis zamówienia i warunki udziału w postepowaniu określa „Zapytanie Ofertowe” i załączniki do Zapytania Ofertowego.

 

 

Załączniki:

Załącznik – Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do Z.O. - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do Z.O. - Formularz oferty

Załącznik nr 2a do Z.O. - Szczegółowy Formularz cenowy wraz z kalkulacją ceny

Załącznik nr 3 do Z.O.- Wzór umowy

Załącznik nr 4 do Z.O. - Wykaz dostaw

Załącznik nr 5 do Z.O.  Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 1 do Umowy - Wykaz jednostek, które realizować będą zamówienie

Załącznik nr 2 do Umowy - Wzór zamówienia artykułów

Załącznik nr od 1/1 do 1/….do Umowy - Wykaz maksymalnego zamówienia materiałów dla placówki


Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy