Dziś jest niedziela,
18-04-2021

Zamówienia


2018-12-03 | Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że zakończyło się postępowanie prowadzone w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 23 listopada br. (Archiwizacja dokumentów (kategoria B-50 lub BE-50, B-10). Akta wytworzone są przez następujące komórki organizacyjne: Dział Płac, Dział Księgowości, Dział Planowania. i są to dokumenty w zakresie kategorii B-50 lub BE-50, B-10 i B-5.). W jego wyniku wybrano ofertę firmy:

System AD Łupiej, Rogulski SP. J.
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa


| Zapytanie ofertowe DBFO/DPAiA/17097/2018

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów zaprasza do złożenia oferty na:

„Archiwizacja dokumentów (kategoria B-50 lub BE-50, B-10). Akta wytworzone są przez następujące komórki organizacyjne: Dział Płac, Dział Księgowości, Dział Planowania. i są to dokumenty w zakresie kategorii B-50 lub BE-50, B-10 i B-5.”

 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Zamawiającym w imieniu innych Zamawiających na podstawie art. 16 ust. 1 i 4 Ustawy P. z. p., jest jednostka miejska:

Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525 22 48 481 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m. st. Warszaw, 02-777 Warszawa,

Al. KEN 61.

Załączniki:
1. Formularz Oferty Zał. Nr 1
2. Oświadczenie Zał. Nr 4
3. Porozumienie p.p. danych
4. UMOWA Zał. Nr 2
5. Zał. Nr 3 Klauzula inf
6. Zapytanie Ofertowe 17097


Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy