Dziś jest niedziela,
18-04-2021

Zamówienia


2013-07-08 | Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że zakończyło się postępowanie prowadzone w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 26 czerwca br. (zakup przedłużenia licencji antywirusowej dla 43 stanowisk). W jego wyniku wybrano ofertę firmy:

Nowa System Białobrzeski Mirosław
ul. Wyszyńskiego 15A/89
87-100 Toruń


2013-06-28 | Zapytanie ofertowe

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy (DBFO Ursynów - Zamawiający) z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. KEN 61 (kod pocztowy: 02-777 Warszawa) zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przedłużenie licencji antywirusowej dla 43 stanowisk.

Oferty należy dostarczyć do dnia 05.07.2013 do godz. 15:00:

  • pocztą - na adres DBFO Ursynów, ul. Al. KEN 61, 02-777 Warszawa
  • lub osobiście na adres DBFO Ursynów, ul. Al. KEN 61, 02-777 Warszawa pok.502

Osoby do kontaktu:

Anna Polarczyk - tel. 22 545 74 71, 519 516 293
Artur Włoskowicz - tel. 22 545 74 70, 519 516 292


Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy