Dziś jest niedziela,
18-04-2021

Zamówienia


2013-05-10 | Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że zakończyło się postępowanie prowadzone w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 24 kwietnia br. W jego wyniku wybrano ofertę firmy:

AQUICK S.C.
ul. Zabraniecka 82
03-787 Warszawa


2013-04-24 | Zapytanie ofertowe

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy (DBFO Ursynów - Zamawiający) z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. KEN 61 (kod pocztowy: 02-777 Warszawa) zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawy w roku 2013 wody naturalnie źródlanej średniomzmineralizowanej niegazowanej i gazowanej dla Pracowników.

Oferty należy dostarczyć do dnia 08.05.2013 do godz. 14:30 w zaklejonej kopercie z dopiskiem "OFERTA NA DOSTAWĘ WODY DLA PRACOWNIKÓW, NIE OTWIERAĆ PRZED 08.05.2013, GODZ. 15"

  • pocztą - na adres DBFO Ursynów, ul. Al. KEN 61, 02-777 Warszawa
  • lub osobiście na adres DBFO Ursynów, ul. Al. KEN 61, 02-777 Warszawa pok.502

Przewidywany termin wykonywania usługi: sukcesywnie do 31.08.2013 r., od daty zawarcia umowy.

Osoby do kontaktu:

Anna Polarczyk - tel. 22 545 74 71, 519 516 293


Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy