Dziś jest niedziela,
18-04-2021

Zamówienia


2016-03-10 | Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że zakończyło się postępowanie prowadzone w związku z zapytaniem ofertowym:

DBFO/DPAiA/2327/2016 z dnia 25 Luty 2016 r. W jego wyniku wybrano ofertę firm:

Zadanie 1:

INV Media Sp. z o.o.

ul. Alzacka 16/1

03-972 Warszawa

 

Zadanie 2:

Amad Sp. z o.o.

ul. Łąkowa 31

05-092 Łomianki

 

Wynik Postępowania


2016-02-29 | Informacja o przedłużeniu terminu

Dotyczy: postępowania w formie zapytania ofertowego - Sprawa znak: DBFO/DPA i A/2327/2016

 Zamawiający – Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów M. St. Warszawy informuje, iż przedłuża termin składania ofert na „ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH, PAPIERU DO DRUKAREK, KOPIAREK ORAZ FAKSÓW”  do dnia 03.03.2016 do godz. 15:00.

 

Załącznik


2016-02-25 | Zapytanie ofertowe DBFO/DPAiA/2327/2016

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy (DBFO Ursynów - Zamawiający) z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. KEN 61; (kod pocztowy: 02-777 Warszawa) zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej zakupu i sukcesywnej dostawy fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, papieru do drukarek, kopiarek oraz faksów.

 

Miejsce oraz termin składania ofert

1)   Oferty należy składać w siedzibie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.  st. Warszawy, Al. KEN 61, V piętro, pokój 502 (sekretariat) do dnia 29.02.2016 r. do godz. 15:00.

2)   Oferty złożone po w/w terminie będą niezwłocznie zwrócone.

 

Załaczniki:

Wzór_umowy_Załącznik_nr_2_do_SIWZ.doc
Wzór_umowy_Załącznik_nr_2a_do_SIWZ.doc
Zał._Nr_1a_do_Umowy.xls
Zał._Nr_1b_do_Umowy.xls
Zał._Nr_1b_do_ZO_opis_zamówienia.xls
Zał_nr1a_do_ZO2_opis_zamówienia.xls
Zał_od_nr_1_do_Nr_1._dla_Części_A_UMOWY.xls
Zał_od_nr_1_do_Nr_1._dla_Części_B_do_UMOWY.xls
Załącznik_nr_1_do_ZO_-_formularz_oferty.doc
Załącznik_nr_2a_do_Umowy_formularz_zam.doc
Załącznik_nr_2b_do_Umowy_formularz_zam.doc
Załącznik_nr_3 do_Umowy_wzory_raportów.doc
Załącznik_nr_3a_do_ZO_wykaz_dostaw_dla_Cz._A.doc
Załącznik_nr_3b_do_ZO_wykaz_dostaw_dla_Cz._B.doc
ZAP. OFERT.TiP.doc


Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy