Dziś jest niedziela,
18-04-2021

Zamówienia


2016-02-12 | Ogłoszenie o wyniku postępowania

Zamawiający - Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481 - Dzielnicowe Biuro Oświaty Ursynów m.st. Warszawy, 02-777 Warszawa, al. KEN 61 informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Zakup i sukcesywną dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, papieru do drukarek, kopiarek oraz faksów" - Zadanie Części "A" i "B" na podstawie z art. 93 ust. 1 pkt i pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zwanej dalej "ustawą".

Załącznik - Informacja o uneiażnieniu postępowania


2016-02-03 | Przetarg nieograniczony nr 24146 -2016

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów ogłasza ptrzetarg nieograniczony na zakup i sukcesywną dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, papieru do drukarek, kopiarek oraz faksów.

Ogłoszenie znajduje się w Biuletynie Urzedu Zamówień Publicnzych pod numerem 24146 - 2016.

Załączniki:


Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy