Dziś jest niedziela,
18-04-2021

Zamówienia


2015-12-04 | Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że zakończyło się postępowanie prowadzone w związku z zapytaniem ofertowym:

DBFO/DPAiA/13006/2015 z dnia 24 Listopada 2015 r. W jego wyniku wybrano ofertę firm:

Wektor Szymon Trzemżalski,

ul. Lawendowa 1,

35-605 Rzeszów

Wynik Postępowania


2015-11-24 | Zapytanie ofertowe DBFO/DPAiA/13006/2015

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów – Pani Alicja Sujkowska-Szkup – zaprasza do złożenia oferty na szkolenie wewnętrzne zgodnie z poniższym opisem:

 

Temat szkolenia:

„Gospodarka finansowa jednostek sektora finansów publicznych w świetle zmian obowiązujących od 2016 r. (z uwzględnieniem wyroku Trybunału Europejskiego z dn. 29.09.2015 r.)”

  1. Charakter pracy osób szkolonych – pracownicy działu księgowości w jednostce budżetowej samorządu terytorialnego (obsługa placówek oświatowych samorządowych).
  2. Ramowy program szkolenia - znajduje się w Zał. Nr 1.
  3. Termin szkolenia do wyboru: 14 lub 15 grudnia 2015 roku w godzinach 9.00 - 15.00.
  4. Miejsce szkolenia: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów Al. KEN 61, Warszawa (sala konferencyjna V p.).
  5. Liczebność grupy: 20 osób.

 Uwaga

 Podczas szkolenia należy przewidzieć czas na dyskusję i pytania uczestników!

 

 Warunki płatności za przeprowadzenie szkolenie: płatność przelewem na podstawie wystawionej faktury – termin 7 dni od jej wystawienia i dostarczenia do Zamawiającego.

 

Informacji udziela Anna Polarczyk –Tel. 22 443 74 71 lub 519 516 293

Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert alternatywnych, niezgodnych z przedmiotem zapytania ofertowego.

 

Wybór oferty nastąpi w oparciu o kryterium:

ceny – waga 70 %

doświadczenie – waga łącznie 20%, przy czym „doświadczenie” oceniane będzie za:

  1. Liczba przeprowadzonych szkoleń zgodnych z tematyką przedmiotowego szkolenia w ciągu ostatniego roku  - od  0% do 10% (dla 6 – 5  szkoleń 10%, od 4 do 2 szkoleń -  5%, poniżej 2 szkoleń – 0%).
  2. Kwalifikacje kadry prowadzącej zajęcia – waga  od 0% do 10 % (poziom i kierunek wykształcenia zgodny z treścią szkolenia, uprawnienia oraz  praktyczne doświadczenie zawodowe zgodne z tematyką szkolenia).
  3. 3.    Za trafność propozycji Szczegółowego programu szkolenia – dla podanego tematu w kontekście zagadnień jakimi zajmują się pracownicy działu księgowości Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – 10%

Maksymalna liczba punktów procentowych - 100%

Zastrzegamy sobie prawo do nie skorzystania z żadnej ze złożonych ofert, bez podania przyczyny jak również nie powiadamiania pisemnie oferentów o wyniku postępowania.

Informacja o wyborze oferenta zostanie umieszczona na stronie internetowej DBFO: www.dbfo.ursynow.pl

Załączniki:

 

Ofertę –  należy złożyć osobiście, pocztą na adres Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, Al. KEN 61, 02 – 777 Warszawa, pokój 502 lub e-mailem na adres: apolarczyk@edu.um.warszawa.pl do dnia 02.12.2015 r. do godz. 15, 00 zgodnie z formularzem Nr 2 (OFERTA)


Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy