Dziś jest niedziela,
18-04-2021

Zamówienia


2014-08-21 | Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych dla DBFO. Określonego w Zapytaniu Ofertowym – w zadaniu Nr 1 i zadaniu Nr 2 .


Oferta Wykonawcy, który nie zapewni kompletności wymaganego asortymentu z Zadania nr 1 lub Zadania Nr 2, a także wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz umowie, zostanie odrzucona przez  Zamawiającego.


Oferty należy złożyć w sekretariacie DBFO- budynek Urzędu Dzielnicy Warszawa-Ursynów 02-777 Warszawa Al. KEN 61, V piętro, p. 502, do godziny 15.30, do dnia 21. sierpnia 2014 r. lub przesłać drogą elektroniczna na adres:
apolarczyk@edu.um.warszawa.pl
W przypadku wysyłki Oferty pocztą, za datę dostarczenia uznaje się dzień 21 sierpnia 2014 r.Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy