Dziś jest niedziela,
18-04-2021

Zamówienia


2014-06-10 | Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że zakończyło się postępowanie prowadzone w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 04 czerwca br. W jego wyniku wybrano ofertę firmy:

"Starles" Sp.zo.o.
02-677 Warszawa
ul. Cybernetyki 15

Opis przedmiotu zamówienia


2014-06-04 | Zapytanie ofertowe

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy (DBFO Ursynów - Zamawiający) z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. KEN 61 (kod pocztowy: 02-777 Warszawa) zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawy w roku 2014 wody naturalnie źródlanej średniomzmineralizowanej niegazowanej i gazowanej dla Pracowników.

Oferty należy dostarczyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „OFERTA NA DOSTAWĘ WODY DLA PRACOWNIKÓW”, NIE OTWIERAĆ PRZED 08.05.2014, GODZ. 15”

  • pocztą – na adres DBFO Ursynów, ul. Al. KEN 61, 02-777 Warszawa,
  • osobiście na adres DBFO Ursynów, ul. Al. KEN 61, 02-777 Warszawa pok.502 do dnia 06.06.2014 do godz. 14:30
  • dopuszcza się także składanie oferty e-mailem na adres: apolarczyk@edu.um.warszawa.pl

Przewidywany termin wykonywania usługi: sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 10.09.2014 r.

Osoba do kontaktu: Anna Polarczyk
tel. 22 545 74 71, 519 516 293


Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy