Dziś jest niedziela,
18-04-2021

Zamówienia


2014-04-11 | Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że zakończyło się postępowanie prowadzone w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 8 marca br. (organizację trzech szkoleń wewnętrznych).

W jego wyniku wybrano ofertę firmy:

Europejskie Centrum Ekonomiczne "Prestiż" Sp. z o.o.
ul. Dolna Panny Marii 56 lok UB
20-010 Lublin,

Pełne ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty można pobrać tutaj.


2014-04-08 | Zapytanie ofertowe

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy (DBFO Ursynów - Zamawiający) z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. KEN 61; (kod pocztowy: 02-777 Warszawa) zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na organizację trzech szkoleń wewnętrznych o następujących tematach:

  • Zasady gospodarowania środkami trwałymi oraz pozostałymi środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi w jednostkach samorządu terytorialnego oraz ich ewidencja i amortyzacja - Zadanie I
  • Wynagrodzenia w oświacie. - Zadanie II
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych - Zadanie III

Oferty należy dostarczyć do dnia 10.04.2014 do godz. 16:00:

  • pocztą/kurierem - na adres DBFO Ursynów, ul. Al. KEN 61, 02-777 Warszawa
  • osobiście na adres DBFO Ursynów, ul. Al. KEN 61, 02-777 Warszawa pok.502
  • pocztą elektroniczną na adres apolarczyk@edu.um.warszawa.pl

Osoba do kontaktu:

Anna Polarczyk - tel. 22 545 74 71, 519 516 293; apolarczyk@edu.um.warszawa.pl


Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy