Zamówienia


2023-11-10 | Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy, informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup paliwa gazowego obejmujący dystrybucję i zakup gazu dla szkół i placówek oświatowych w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w roku 2024.


Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy