Zamówienia


2023-10-03 | Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy, informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup energii cieplnej obejmujący dystrybucję i zakup energii cieplnej dla placówek oświatowych w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w roku 2024.


Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy