Zamówienia


2023-06-28 | Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy, informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Dostawa sprzętu komputerowego do placówek oświatowych w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy – laptopy.


Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy