Zamówienia


2023-05-03 | Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy, informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są sukcesywne dostawy środków czystości od lipca do grudnia 2023 roku dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy oraz placówek oświatowych w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.


Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy