Zamówienia


2023-02-27 | Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy, informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia żywieniowego (z uwzględnieniem diet pokarmowych) dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy oraz szkół i placówek oświatowych prowadzących zbiorowe żywienie dzieci w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy


Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy