Zamówienia


2022-12-09 | Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy, informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są świadczenia medyczne z zakresu medycyny pracy dla osób zatrudnionych lub ubiegających się o zatrudnienie w DBFO Ursynów lub placówkach oświatowych w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w roku 2023.

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej po kliknięciu w link PRZEJDŹ:


Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy