Zamówienia


2022-10-27 | Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy, informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są sukcesywne dostawy zboża, ziemniaków, warzyw, owoców i orzechów dla szkół i placówek oświatowych prowadzących zbiorowe żywienie dzieci w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej po kliknięciu w link PRZEJDŹ:


Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy