Zamówienia


2022-10-24 | Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy, informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są sukcesywne dostawy mrożonych warzyw i owoców dla szkół i placówek oświatowych prowadzących zbiorowe zywienie dzieci w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej po kliknięciu w link PRZEJDŹ:


Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy