Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Wszelką korespondencję kierowaną do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m. st. Warszawy należy składać:

  • drogą listowną na adres siedziby: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m. st. Warszawy, al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
  • w kancelarii Biura, która mieści się na parterze budynku Urzędu Dzielnicy Ursynów, al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa ( wejście od ul. Indiri Ghandi )
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: dbfounw[at]eduwarszawa.pl
  • poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP, na adres: /DBFOU/SkrytkaESP

DBFO Ursynów m. st. Warszawy przyjmuje również wszelkie skargi i wnioski ustnie do protokołu, w siedzibie biura.

Przyjęcia interesantów Biura i kancelarii odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30 – 15.30

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy