Dziś jest sobota,
21-09-2019

Oferty pracy


2015-06-17 | Informacja o wyniku naboru

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty informuje o wyniku naboru dotyczacego ogłoszenie z dnia 24.04.2015 r.

 • Data ukazania się ogłoszenia: 24.04.2015
 • Data rozstrzygnięcia: 12.06.2015
 • Na stanowisko: Specjalista/Inspektora ds. Płac w Dziale Płac
 • Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
 • Wynik naboru: Bożena Walędzik, Warszawa
 • Data publikacji wyniku: 17.06.2015

2015-04-24 | Informacja o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st.Warszawy

ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze:

Specjalista/Inspektor ds. płac w Dziale Płac

umowa na zastępstwo

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner).

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • naliczanie wypłat wynagrodzeń;
 • naliczanie zasiłków chorobowych;
 • rozliczenia z Urzędami Skarbowymi w zakresie deklaracji podatkowych;
 • rozliczenia z ZUS;
 • obsługa funduszu socjalnego placówek oświatowych;
 • analiza realizacji planów finansowych;
 • wydawanie zaświadczeń o wysokości zarobków;
 • naliczanie wynagrodzeń do przeliczania emerytur i rent;
 • współpraca z działem Finansowo-Księgowym;

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie
 • wykształcenie co najmniej średnie
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
 • stan zdrowia pozwalający na prace na tym stanowisku

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • biegła obsługa komputera
 • znajomość programu płacowego sQola Płace firmy QNT oraz programu Płatnik
 • komunikatywność i terminowość
 • umiejętność pracy w zespole
 • rzetelność, sumienność i dokładność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie pracownika o niekaralności;
 • klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn.zm.)”

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na poniższy adres lub osobiście (piętro V, pokój 502, w godz. 8-16 od poniedziałku do piątku) do 29 Maja br. Aby złożyć dokumenty osobiście, należy pobrać przepustkę gościa w recepcji na parterze budynku.

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Al. Komisji Edukacji Narodowej 61
02-777 Warszawa

Tel: (0-22) 545 74 65


Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy