Dziś jest środa,
20-11-2019

Oferty pracy


2014-11-18 | Rozstrzygnięcie konkursu

W związku z ogłoszeniem z dn. 2014-09-22 o naborze kandydatów na wolne stanowisko:
Referent/Specjalista w Dziale Płac
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy informuje, że konkurs nie został rozstrzygnięty.


2014-09-22 | Informacja o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Informacje o naborze na wolne stanowiska urzędnicze

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st.Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Referent/Specjalista w Dziale Płac

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

    naliczanie wypłat wynagrodzeń;
    naliczanie zasiłków chorobowych;
    rozliczenia z Urzędami Skarbowymi w zakresie deklaracji podatkowych;
    rozliczenia z ZUS;
    obsługa funduszu socjalnego placówek oświatowych;
    analiza realizacji planów finansowych;
    wydawanie zaświadczeń o wysokości zarobków;
    naliczanie wynagrodzeń do przeliczania emerytur i rent;
    współpraca z działem Finansowo-Księgowym;

Wymagania konieczne:

    obywatelstwo polskie
    wykształcenie co najmniej średnie
    niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
    stan zdrowia pozwalający na prace na tym stanowisku

Wymagania pożądane:

    doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
    biegła obsługa komputera
    dobra znajomość arkusza klalkulacyjnego Excel
    znajomość programu płacowego sQola Płace firmy QNT oraz programu Płatnik
    komunikatywność i terminowość
    umiejętność pracy w zespole
    rzetelność, sumienność i dokładność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

    życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny
    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
    kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy
    kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
    oświadczenie pracownika o niekaralności
    klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn.zm.)”

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na poniższy adres lub osobiście (piętro V, pokój 502, w godz. 8-16 od poniedziałku do piątku) do dnia 10 października br. Aby złożyć dokumenty osobiście, należy pobrać przepustkę gościa w recepcji na parterze budynku.

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st.Warszawy
Al. Komisji Edukacji Narodowej 61
02-777 Warszawa

Tel: (0-22) 545 74 65


Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy