Dziś jest środa,
20-11-2019

Oferty pracy


2014-06-03 | Rozstrzygnięcie konkursu

W związku z ogłoszeniem z dn. 2014-02-19 o naborze kandydatów na wolne stanowisko: Referent/Specjalista. Dział Finansowo-Księgowy. Samodzielne stanowiska. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie i przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne, wybrano 1 osobę, której zaoferowano pracę w DBFO Ursynów. Jest nią pani Marta Malewska.

2014-02-19 | Informacja o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st.Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Referent/Specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • sprawdzanie dokumentów pod względem rachunkowym
 • dekretowanie dokumentów księgowych
 • prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych
 • prowadzenie ewidencji VAT, sporządzanie deklaracji VAT, prowadzenie rejetrów VAT
 • sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych z wykonania dochodów wydatków budżetowych
 • współpraca w sporządzaniu bilansu jednostki
 • dokonywanie płatności z poszczególnych kont obsługiwanych placówek na podstawie rachunków, faktur i innych dokumentów finansowych
 • rozliczanie inwentaryzacji

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie
 • wykształcenie co najmniej średnie
 • co najmniej 2 lata pracy w księgowości w sektorze finansów publicznych
 • stan zdrowia pozwalający na prace na tym stanowisku
 • niekaralność za przestępstwa umyślne

Wymagania pożądane:

 • znajomość przepisów prawnych z zakresu finansów publicznych (rachunkowość, podatki od towarów i usług, klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, sprawozdawczości budżetowej)
 • komunikatywność i terminowość
 • obsługa komputera
 • znajomość aplikacji MS Excel i MS Word
 • umiejętność pracy w zespole
 • rzetelność, sumienność i dokładność
 • zdolności analityczne

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kopie świadectw pracy dokumentujące wymagany staż pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • oświadczenie pracownika o niekaralności
 • klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn.zm.)”

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na poniższy adres lub osobiście (piętro V, pokój 502, w godz. 8-16 od poniedziałku do piątku) do dnia 5 marca br. Aby złożyć dokumenty osobiście, należy pobrać przepustkę gościa w recepcji na parterze budynku.

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st.Warszawy
Al. Komisji Edukacji Narodowej 61
02-777 Warszawa


Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy