Wykaz placówek obsługiwanych przez DBFO Ursynów

Pokaż tylko placówki danego typu:

LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha

ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
(22) 259-40-73

Pokaż szczegóły

LXX Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Kamińskiego

ul. Dembowskiego 1
02-784 Warszawa
(22) 259-40-31

Pokaż szczegóły

CLVIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej

ul. Szolc-Rogozińskiego 2
02-777 Warszawa
(22) 259-41-66

Pokaż szczegóły

Przedszkole nr 50

ul. Hirszfelda 11
02-798 Warszawa
(22) 259-40-75

Pokaż szczegóły

Przedszkole nr 52

ul. Koncertowa 8
02-787 Warszawa
(22) 259-41-55

Pokaż szczegóły

Przedszkole nr 55 im. "Polskich Podróżników"

ul. Cybisa 1
02-784 Warszawa
(22) 259-41-45

Pokaż szczegóły

Przedszkole nr 79

ul. Kajakowa 10
02-838 Warszawa
(22) 259-41-05

Pokaż szczegóły

Przedszkole nr 126 im. "Zaczarowane Podwórko"

ul. Wokalna 1
02-787 Warszawa
(22) 259-41-63

Pokaż szczegóły

Przedszkole nr 159

ul. Taneczna 74
02-829 Warszawa
(22) 259-41-33

Pokaż szczegóły

Przedszkole nr 201 im. "Misia Ursynka"

ul. Wilczy Dół 4
02-798 Warszawa
(22) 259-41-49

Pokaż szczegóły

Przedszkole Specjalne nr 213

ul. Teligi 1
02-777 Warszawa
(22) 259-40-55

Pokaż szczegóły

Przedszkole nr 267

ul. Małcużyńskiego 4
02-793 Warszawa
(22) 259-40-27

Pokaż szczegóły

Przedszkole nr 282

ul. Na Uboczu 7
02-791 Warszawa
(22) 259-40-96

Pokaż szczegóły

Przedszkole nr 283 im. "Puszczykowy Zakątek"

ul. Puszczyka 6
02-785 Warszawa
(22) 259-41-10

Pokaż szczegóły

Przedszkole nr 286

ul. Mandarynki 1
02-796 Warszawa
(22) 259-40-91

Pokaż szczegóły

Przedszkole nr 351 im. Wandy Chotomskiej

ul. Warchałowskiego 4
02-776 Warszawa
(22) 259-40-50

Pokaż szczegóły

Przedszkole nr 352

ul. Teligi 3
02-777 Warszawa
(22) 259-42-02

Pokaż szczegóły

Przedszkole nr 366

ul. Hawajska 7
02-776 Warszawa
(22) 259-41-15

Pokaż szczegóły

Przedszkole nr 385 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

ul. ZWM 10
02-786 Warszawa
(22) 259-42-34

Pokaż szczegóły

Przedszkole nr 395 im. Barbary Lewandowskiej

ul. Na Uboczu 9
02-791 Warszawa
(22) 259-40-30

Pokaż szczegóły

Przedszkole nr 400

ul. Lokajskiego 2
02-793 Warszawa
(22) 259-40-15

Pokaż szczegóły

Przedszkole nr 401

ul. Dembowskiego 9
02-784 Warszawa
(22) 259-41-61

Pokaż szczegóły

Przedszkole nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Pala Telekiego 8
02-779 Warszawa
(22) 259-41-80

Pokaż szczegóły

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18

ul. Koncertowa 4
02-787 Warszawa
(22) 259-41-62

Pokaż szczegóły

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 19

ul. Małcużyńskiego 5
02-793 Warszawa
(22) --

Pokaż szczegóły

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika

ul. Wilczy Dół 4
02-798 Warszawa
(22) 649-66-02

Pokaż szczegóły

Szkoła Podstawowa nr 81 im. Juliana Ursyna Niemcewicza

ul. Puszczyka 6
02-785 Warszawa
(22) 259-41-64

Pokaż szczegóły

Szkoła Podstawowa nr 96 im. Ireny Kosmowskiej

ul. Sarabandy 16/22
02-868 Warszawa
(22) 259-41-85

Pokaż szczegóły

Szkoła Podstawowa nr 100 im. płk. Francesco Nullo

ul. Taneczna 54/58
02-829 Warszawa
(22) 259-41-30

Pokaż szczegóły

Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny

ul. Hawajska 7
02-776 Warszawa
(22) 259-41-00

Pokaż szczegóły

Szkoła Podstawowa nr 313 im. Polskich Odkrywców

ul. Cybisa 1
02-784 Warszawa
(22) 641-26-77

Pokaż szczegóły

Szkoła Podstawowa nr 318 im. J.Ch. Andersena

ul. Teligi 3
02-777 Warszawa
(22) 259-41-98

Pokaż szczegóły

Szkoła Podstawowa nr 319 im. Marii Kann

ul. ZWM 10
02-786 Warszawa
(22) 259-41-20

Pokaż szczegóły

Szkoła Podstawowa nr 322 im. Jana Brzechwy

ul. Dembowskiego 9
02-784 Warszawa
(22) 259-41-71

Pokaż szczegóły

Szkoła Podstawowa nr 323 im. Polskich Olimpijczyków

ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
(22) 259-40-60

Pokaż szczegóły

Szkoła Podstawowa nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania

ul. Mandarynki 1
02-796 Warszawa
(22) 259-40-80

Pokaż szczegóły

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara "Rudego"

ul. Małcużyńskiego 4
02-793 Warszawa
(22) 259-40-11

Pokaż szczegóły

Szkoła Podstawowa nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego

ul. Lokajskiego 3
02-793 Warszawa
(22) 546-61-20

Pokaż szczegóły

Szkoła Podstawowa Nr 343 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty

ul. Kopcińskiego 7
02-777 Warszawa
(22) 259-41-88

Pokaż szczegóły

Szkoła Podstawowa nr 384 im. Stanisława Staszica

ul. Kajakowa 10
02-838 Warszawa
(22) 259-41-90

Pokaż szczegóły

Szkoła Podstawowa nr 405

ul. Na Uboczu 9/
02-791 Warszawa
(22) 259-40-20

Pokaż szczegóły

Zespół Szkół nr 129

ul. Koncertowa 8/
02-787 Warszawa
(22) --

Pokaż szczegóły

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12

ul. J. Zaruby 7/
02-796 Warszawa
(22) --

Pokaż szczegóły

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy