Struktura własnościowa

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m. st. Warszawy jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego miasta stołecznego Warszawy.

Majątek

Aktywa trwałe:
99 465,15 zł

Wartości niematerialne i prawne:
78 356,67 zł

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy