Dziś jest czwartek,
02-02-2023

Zasady Funkcjonowania

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m. st. Warszawy prowadzi następujące rejestry:

 • rejestr czynności przetwarzania
 • rejestr kategorii czynności przetwarzania
 • rejestr naruszeń ochrony danych osobowych
 • ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • rejestr umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • rejestr umów
 • rejestr skarg i wniosków
 • rejestr pism przychodzących
 • rejestr pism wychodzących
 • rejestr zarządzeń
 • rejestr regulaminów
 • rejestr zamówień publicznych
 • rejestr pożyczek udzielanych z ZFŚS
 • rejestr pożyczek udzielanych z PKZP


©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy